Velkommen

Velkommen til Trøndelag Coachforum, en felles møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling innen temaer knyttet til Coaching

Hensikten er faglig utveksling, lære av hverandre, støtte hverandre for slik å kunne utvikle seg som coach.

Deltakelse i forumet følger prinsippet om ”å få ved å gi”, og der verdier som åpenhet, tillit og likeverdighet/partnerskap står sentralt.

Coachforumet kan også ha en rolle i å gjøre coaching-begrepet mer kjent gjennom å f.eks å arrangere åpne informasjonsmøter om coaching.

Forumet er medlemsstyrt, det betyr at temaene for møtene skal ta utgangspunkt i de faglige interessene til medlemmene, og at deltakerne selv deler sin kompetanse og erfaring med øvrige medlemmer gjennom foredrag på møtene.

Om TCF

Formål og innhold
Trøndelag Coachforum skal være felles møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling innen temaer knyttet til coaching. Hensikten er faglig utveksling, lære av hverandre, støtte hverandre for slik å kunne utvikle seg som coach. Deltakelse i forumet følger prinsippet om ”å få ved å gi”, og der verdier som åpenhet, tillit og likeverdighet/partnerskap står sentralt.

Coachforumet kan også ha en rolle i å gjøre coaching-begrepet mer kjent gjennom å f.eks å arrangere åpne informasjonsmøter om coaching. Forumet er medlemsstyrt, det betyr at temaene for møtene skal ta utgangspunkt i de faglige interessene til medlemmene, og at deltakerne selv deler sin kompetanse og erfaring med øvrige medlemmer gjennom foredrag på møtene. Diskusjon og erfaringsutveksling skal stå sentralt på hvert møte. Møtene har fokus på faglige tema og er også en arena for nettverksbygging.

Målgruppe
Forumet er åpent for de som er coach eller praktiserer coaching i sitt yrke. Det vil også være åpent for å invitere med seg personer som er spesielt interessert og som ønsker å ta i bruk coaching som metode og verktøy.

Organisering
Det er etablert et styre bestående av 4 personer. Vi har i utgangspunktet planlagt 4-6 møter i året. Møtene er i utgangspunktet tenkt holdt i medlemmenes organisasjoner, dvs at deltakerne inviterer til møter i egne lokaler. Dette blir den rimeligste løsningen. Dersom vi senere skulle finne ut at det er enklest å invitere til et fast møtested, må dette finne en kostnadsdekning. For å delta i Trøndelag Coachforums møter må man melde seg på møte og  registrere seg. Medlemskap i forumet er satt til NOK 500 pr.år

 

Hva er Coaching

Coaching er én bestemt måte å frigjøre menneskers potensial på. Coaching betyr å utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke -være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål. Coaching tar utgangspunkt i at mennesker  har “skjulte” talenter, og vil kunne utvikle sitt potensial dersom de støttes og utfordres til å ta risikoen på å handle, og får positiv mestringsopplevelser.

  • Det handler blant annet om å bruke dialog og aktiv lytting for å hjelpe mennesker til å lykkes. Personen kan dermed komme i en kontinuerlig læreprosess hvor hun eller han bruker selv-coaching og tar mer ansvar for eget liv og egen utvikling.
  • Coaching i praksis handler om å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og utvikle sin selvtillit for å realisere egne målsettinger.
  • En Coach tar således utgangspunkt i personens eller organisasjonens verdier og visjoner og gir motivasjon og støtte på veien han/de velger mot sine mål.
    Coaching brukes individuelt eller for grupper. Terskelen for å engasjere en coach i en bedrift, er etter hvert blitt ganske lav noe som skyldes at coaching er kommet inn som et element i begrepet lederutvikling.
  • I en bedrift starter det gjerne med coaching av lederen eller ledergruppen. Det er nå blitt vanlig at coaching også tilbys medarbeidere bedriften ønsker å satse på og som de vil bidra til utvikling for.
  • Selv om coaching av en leder eller medarbeider i en bedrift gjerne har utgangspunkt i jobbsituasjonen vil ofte hele livssituasjonen bli et tema. Vi er alle ”hele” mennesker og hvordan vi har det på jobb påvirker fritiden vår. Det er viktig å erfare at vår egen opplevelse av hvordan vi har det påvirker våre omgivelser.