Om TCF

Formål og innhold
Trøndelag Coachforum skal være felles møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling innen temaer knyttet til coaching. Hensikten er faglig utveksling, lære av hverandre, støtte hverandre for slik å kunne utvikle seg som coach. Deltakelse i forumet følger prinsippet om ”å få ved å gi”, og der verdier som åpenhet, tillit og likeverdighet/partnerskap står sentralt.

Coachforumet kan også ha en rolle i å gjøre coaching-begrepet mer kjent gjennom å f.eks å arrangere åpne informasjonsmøter om coaching. Forumet er medlemsstyrt, det betyr at temaene for møtene skal ta utgangspunkt i de faglige interessene til medlemmene, og at deltakerne selv deler sin kompetanse og erfaring med øvrige medlemmer gjennom foredrag på møtene. Diskusjon og erfaringsutveksling skal stå sentralt på hvert møte. Møtene har fokus på faglige tema og er også en arena for nettverksbygging.

Målgruppe
Forumet er åpent for de som er coach eller praktiserer coaching i sitt yrke. Det vil også være åpent for å invitere med seg personer som er spesielt interessert og som ønsker å ta i bruk coaching som metode og verktøy.

Organisering
Det er etablert et styre bestående av 4 personer. Vi har i utgangspunktet planlagt 4-6 møter i året. Møtene er i utgangspunktet tenkt holdt i medlemmenes organisasjoner, dvs at deltakerne inviterer til møter i egne lokaler. Dette blir den rimeligste løsningen. Dersom vi senere skulle finne ut at det er enklest å invitere til et fast møtested, må dette finne en kostnadsdekning. For å delta i Trøndelag Coachforums møter må man melde seg på møte og  registrere seg. Medlemskap i forumet er satt til NOK 500 pr.år