Hva er Coaching

Coaching er én bestemt måte å frigjøre menneskers potensial på. Coaching betyr å utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke -være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål. Coaching tar utgangspunkt i at mennesker  har “skjulte” talenter, og vil kunne utvikle sitt potensial dersom de støttes og utfordres til å ta risikoen på å handle, og får positiv mestringsopplevelser.

  • Det handler blant annet om å bruke dialog og aktiv lytting for å hjelpe mennesker til å lykkes. Personen kan dermed komme i en kontinuerlig læreprosess hvor hun eller han bruker selv-coaching og tar mer ansvar for eget liv og egen utvikling.
  • Coaching i praksis handler om å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og utvikle sin selvtillit for å realisere egne målsettinger.
  • En Coach tar således utgangspunkt i personens eller organisasjonens verdier og visjoner og gir motivasjon og støtte på veien han/de velger mot sine mål.
    Coaching brukes individuelt eller for grupper. Terskelen for å engasjere en coach i en bedrift, er etter hvert blitt ganske lav noe som skyldes at coaching er kommet inn som et element i begrepet lederutvikling.
  • I en bedrift starter det gjerne med coaching av lederen eller ledergruppen. Det er nå blitt vanlig at coaching også tilbys medarbeidere bedriften ønsker å satse på og som de vil bidra til utvikling for.
  • Selv om coaching av en leder eller medarbeider i en bedrift gjerne har utgangspunkt i jobbsituasjonen vil ofte hele livssituasjonen bli et tema. Vi er alle ”hele” mennesker og hvordan vi har det på jobb påvirker fritiden vår. Det er viktig å erfare at vår egen opplevelse av hvordan vi har det påvirker våre omgivelser.